Wspaniała wiadomość!

W ramach projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 ogłoszono wyniki konkursu na realizację prac przedwdrożeniowych.
Komitet Inwestycyjny zadecydował o przyznaniu wsparcia i objęciu dofinansowaniem projektu pod kierownictwem dr hab. inż. Mikołaja Leszczuka, prof. AGH nr WPP/4.0/2/2021 pn. „Zaawansowane indykatory jakości wizualnej”.

O co dokładnie chodzi?
Jednym z problemów w przesyłaniu sygnału wideo jest pomiar jakości postrzeganej przez odbiorców systemu, dlatego dla dostawcy treści jest bardzo istotnym szybkie wykrycie zniekształceń. Obecnie na rynku istnieją już pierwsze automatyczne systemy wykrywające zniekształcenia obrazu. Także i w ramach prac prowadzonych w Instytucie Telekomunikacji zostały opracowane algorytmy wykrywające takie zniekształcenia (https://qoe.agh.edu.pl/indicators/).
Obecne jednak próby licencjonowania tych algorytmów w realiach biznesowych spotykają się problemami związanymi niestabilnością pracy algorytmów w warunkach zmian rozdzielczości obrazu. Dlatego, planowane jest przygotowanie do wdrożenia indykatorów zniekształceń jakości wizualnej, które zostaną przygotowane do pracy w warunkach produkcyjnych i zostaną przystosowane do zmian rozdzielczości obrazu.
Nasze aktualne wskaźniki jakości wideo są dostępne i licencjonowane jako niezależne oprogramowanie, które można pobrać i uruchomić. Chcielibyśmy móc dokonywać demonstracji ostatecznej wersji technologii, uwzględniającej zmiany rozdzielczości, w formie oprogramowania, jako usługi (ang. Software as a Service, SaaS). Użytkownik będzie mógł przesyłać strumieniowo lub ładować materiały wideo na nasz serwer, a my odpowiadaliśmy użytkownikowi (przez przeglądarkę lub specjalne API) z wynikami analizy w postaci wartości indykatorów.

Interesuje Cię korzystanie z usług wideo i interakcja? Dołącz do naszego wydarzenia!

Zaproszenie

Na spotkanie inauguracyjne projektu TUFIQoE

Chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z usług wideo i doświadczeniach użytkowników związanych z korzystaniem z takich usług? Zastanawiasz się nad karierą naukową lub pracą w projektach badawczych? Chcesz dowiedzieć się więcej o stanie badań nad doświadczaniem multimediów? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, to nasze wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. 😊

Jesteśmy zespołem naukowców z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii NTNU oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie. Skupiamy się na badaniach doświadczeń multimedialnych i powiązanych tematach. Wspólnie pracujemy nad projektem finansowanym ze środków publicznych, który właśnie temu jest poświęcony. *

Bylibyśmy szczęśliwi, gdybyś dołączył do nas podczas naszego pierwszego publicznego spotkania inaugurującego projekt. 🚀

Aby dołączyć do spotkania, zarejestruj się za pomocą tego krótkiego formularza.

Poniżej znajdziesz szczegóły wydarzenia.

Gdzie: MS Teams

Data i godzina: poniedziałek, 6 grudnia 2021, od 9:00 do 13:00.

Agenda

 • 9:00–9:30 — Sesja inauguracyjna.
 • 9.30–10.00 — Dyskusja otwarta.
 • 10:00–11:30 — Przegląd projektu i otwarta dyskusja.
 • 11:30–12:00 — Przerwa.
 • 12:00–13:00 — Kariera w nauce: nasze przemyślenia i rekomendacje.

*Projekt nosi nazwę TUFIQoE, co oznacza Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny. Projekt otrzymał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu 2019/34/H/ST6/00599.

Technologie wspierające streszczanie sekwencji wizyjnych

Katedra Telekomunikacji AGH uzyskała dofinansowanie na projekt „Technologie wspierające streszczanie sekwencji wizyjnych” w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki w celu wsparcia praktycznego użycia wyników badań podstawowych – TANGO.

Kierownikiem projektu B&R (badawczo-rozwojowego) jest dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, a innymi osobami zaangażowanymi w projekt są dr inż. Michał Grega, dr hab. inż. Lucjan Janowski i mgr inż. Jakub Nawała.

Głównym celem proponowanego projektu jest podniesienie gotowości technologicznej wyników projektu bazowego „Dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii” (AMIS) do poziomu gotowości technologicznej (TRL) VII, gdzie możliwe jest zademonstrowanie prototypu technologii w warunkach eksploatacyjnych oraz prowadzenie przedwdrożeniowych prac koncepcyjnych.

Dokładniej, celem B+R jest tworzenie/rozwijanie technik (algorytmów i ich implementacji) wspierających tworzenie systemów podsumowania sekwencji wideo. Tworzone technologie będą opierać się przede wszystkim na tzw. Wskaźnikach Jakości (QI), które analizują treści audio-wideo (sekwencje wideo) i przypisują wartości liczbowe („wagi”) poszczególnym jej fragmentom. Takie QI pozwalają określić, na ile dany fragment (np. ujęcie) może zainteresować użytkownika, a także jak ocenia się jego jakość audiowizualną. Oczekuje się, że projekt dostarczy technologie podsumowujące, które uwzględniają wartości QI podczas procesu podsumowywania (abstrakcji) oryginalnej treści. Projekt zakłada zarówno stworzenie/opracowanie wstępnych rozwiązań zarówno poszczególnych QIs, jak i całych narzędzi do tworzenia wizualnych podsumowań, stworzonych wcześniej przez Katedrę Telekomunikacji AGH. Rezultatem projektu AMIS był system podsumowania wiadomości. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie technologii bliskiej komercjalizacji dostosowanej do aktualnych wymagań treści audiowizualnych – zarówno jako całości, jak i pojedynczych wybranych komponentów.

Jednocześnie celem projektu jest przeprowadzenie prac koncepcyjnych mających na celu określenie gospodarczego użycia wyników badań, przeprowadzenie analiz rynkowych, pozyskanie partnerów zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową i wdrożeniem wyników projektu oraz opracowanie strategii działań mające na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań.

Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny

Projekt „Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny” ma na celu lepsze zrozumienie, które czynniki odgrywają rolę, gdy ludzie korzystają z usług wideo: dlaczego niektóre doświadczenia są pozytywne, a inne negatywne? Dlaczego jakość jest czasami uważana za „naprawdę złą”, a w innych przypadkach za bardzo dobrą? Jakie czynniki odgrywają rolę w tym względzie i jak się one oddziałują? Jak użytkownicy doświadczają z usług wideo jakości usług wideo. Wszyscy korzystamy z usług wideo, które są stale rozwijane. Film z lat 80. lub 90. grany w dzisiejszym kanale telewizyjnym wygląda znacznie gorzej niż reklama w przerwach filmu, nawet jeśli stary film przechodzi procedurę poprawiania jakości. Rozwój jakości wideo spowodowany jest wieloma czynnikami, w których istotną rolę odgrywają lepsze algorytmy kompresji.

Badania jakości wideo mają długą historię, a ich główną siłą napędową jest poprawa jakości pikseli. Jest to rozsądne, ponieważ jakość pikseli ma oczywiście główny wpływ na naszą opinię na temat jakości usługi. Niemniej jednak nie jest to jedyny powód, dla którego korzystamy z konkretnej usługi. Nie skupiamy się wyłącznie na jakości pikseli i jakości treści. Istnieją inne czynniki, które sprawiają, że narzekamy na niemal idealną jakość filmu oglądanego w kinie domowym, zaprojektowanego do oglądania najlepszej możliwej jakości, lub prawie ignorujemy problemy z jakością, gdy jesteśmy na wakacjach ze słabym dostępem do Internetu, ale nasza ulubiona drużyna gra!

Obecnie sposób, w jaki otrzymujemy informacje od użytkowników, jest ściśle powiązany z jakością pikseli. Nie obejmuje żadnych innych czynników. Procedura eksperymentu wyraźnie prosi testerów, aby je zignorowali! Typowy eksperyment prezentuje krótkie filmy, często bez dźwięku, w których treść filmu często się powtarza. Instrukcja prosi wyraźnie testera o zignorowanie treści filmu. Celem tych badań jest zmiana procedur testowych, żeby pozwalały badać inne czynniki niż tylko jakość pikseli. Aby osiągnąć taki ambitny plan, przeprowadzimy wiele różnych eksperymentów zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Wszystkie eksperymenty, które planujemy przeprowadzić, różnią się od eksperymentów klasycznych. Dlatego główne obciążenie pracą w ramach tego projektu koncentruje się na szczegółowym planowaniu eksperymentu, jego wstępnym testowaniu, modyfikacji i wreszcie uruchomieniu na grupie użytkowników. Planowane eksperymenty zawierają takie aspekty jak: oglądanie treści wybranych przez użytkowników, oglądanie treści tworzonych przez najbliższych lub obcych ludzi, oglądanie w grupie i inne. Zaangażowanie dwóch laboratoriów w ten proces jest szczególnie ważne, ponieważ porównanie wyników między dwoma laboratoriami może ujawnić pewne problemy z opisem procedury lub samym eksperymentem.

We wniosku opisaliśmy 7 różnych eksperymentów, których analiza pozwala nam zaproponować model czynników wpływających na jakość. Kolejna część projektu będzie koncentrować się na „stresowaniu” tego modelu poprzez zaproponowanie nowych subiektywnych eksperymentów. Te eksperymenty dotyczą określonych aspektów modelu. W tej chwili nie możemy przewidzieć dokładnej procedury nowych eksperymentów, jest to jedno z zadań badawczych, które musimy wykonać. Dane uzyskane z końcowych eksperymentów zostaną wykorzystane do sfinalizowania naszego modelu, który jest głównym rezultatem projektu.

Równolegle będziemy prowadzić długoterminowe badania, w których dążymy do współpracy z użytkownikami ponad dwa lat. Z tych obserwacji wyciągamy wnioski, które czynniki mają największe znaczenie w perspektywie długoterminowej. Znów klasyczne eksperymenty ignorują efekty długoterminowe i chcielibyśmy wiedzieć, ile tracimy, pytając użytkowników tylko raz w porównaniu do długiej i stabilnej współpracy.

Wszystkie przeprowadzane przez nas eksperymenty mają szczegółowy opis. Omówimy zarówno procedurę, jak i analizę danych ze społecznością naukową. Naszym celem jest sprawienie, by procedury eksperymentów stały się bardziej popularne i wykorzystywane przez innych badaczy. Ostatecznym rozwiązaniem powinno być zwiększenie świadomości na temat nowo odkrytych czynników i ostatecznie lepsze usługi wideo stworzone dla nas wszystkich.

Naukowcy z AGH wśród beneficjentów konkursu GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs GRIEG, współfinansowany ze środków norweskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w dziedzinie nauki są dwa prowadzone przez naukowców z Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i jeden taki, w którym AGH jest partnerem.

Projekty zakwalifikowane do finansowania, prowadzone przez naukowców z AGH:

 • Kinetyka wytrącania się soli/cząstek podczas wtłaczania CO2 do zbiornika
  kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  partner: Uniwersytet w Oslo
  kwota dofinansowania: 5 936 798 zł (1 393 647 euro)
 • Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny
  kierownik: dr hab. inż. Lucjan Janowski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  partner: Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Technologii Komunikacyjnych
  kwota dofinansowania: 4 253 150 zł (998 415 euro)

Projekt zakwalifikowany do finansowania, w którym AGH jest partnerem:

 • Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów
  kierownik: dr hab. Seweryn Cezary Kowalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  partnerzy: Uniwersytet w Bergen; Zachodnionorweski Uniwersytet Nauk Stosowanych; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii; Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki; Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki; Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; Uniwersytet w Oslo
  kwota dofinansowania: 6 212 680 zł (1 458 410 euro)

W konkursie naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego eksperci zgłosili do dofinansowania 28 projektów: 12 w naukach ścisłych i technicznych (ST) i 8 w naukach przyrodniczych (NZ) oraz humanistycznych, społecznych i artystycznych (HS). Łącznie wszystkie zespoły badawcze otrzymają 156 015 144 zł, z czego 85% to dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, a 15% to dofinansowanie krajowe. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki według paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych oraz badań z zakresu nauk społecznych.

Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Dla każdej grupy nauk powołano trzy panele (HS, NZ, ST), ale naukowcy z Polski i Norwegii nie mogli oceniać wniosków. Każdy projekt był oceniany przez trzech ekspertów. Ostateczna lista zwycięskich projektów została zatwierdzona przez Komitet Programu Badań Podstawowych, a decyzje o dofinansowaniu podjął dyrektor NCN.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego pełniącego funkcję lidera partnerstwa oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, a liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. Partnerstwo może obejmować instytucje badawcze, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG to jeden z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym Narodowe Centrum Nauki pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania”, z alokacją ponad 129 mln euro, ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz intensyfikację współpracy nauki, biznesu i społeczeństwa. 40% funduszy jest przeznaczonych na wspieranie badań podstawowych.

Obiektywna metoda oceny jakości wideo dla zadań rozpoznawania

W dzisiejszych czasach mamy wiele metryk ogólnej jakości doświadczenia (QoE), zarówno tych z pełnym odniesieniem (FR), jak szczytowy stosunek sygnału do szumu (PSNR) lub podobieństwa strukturalnego (SSIM) i bez odniesienia (NR), jak wskaźniki jakości wideo (VQI), z powodzeniem stosowane w systemach przetwarzania wideo do oceny jakości wideo. Nie nadają się jednak do zadań analitycznych rozpoznawania w wideo służącym do rozpoznawania celów (TRV).
W związku z tym prawidłowe oszacowanie wydajności potoku przetwarzania wideo jest nadal istotnym wyzwaniem badawczym w zadaniach Computer Vision (CV). Istnieje potrzeba obiektywnej metody oceny jakości wideo do zadań rozpoznawania.

W odpowiedzi na tę potrzebę, w niniejszym projekcie pokazujemy, że możliwe jest dostarczenie nowej propozycji koncepcji metody obiektywnej oceny jakości wideo dla zadań rozpoznawczych (realizowanej jako prototyp oprogramowania będącego dowodem/demonstracją). Metoda została przeszkolona i przetestowana na reprezentatywnym zestawie sekwencji wideo.

Niniejszy artykuł jest opisem propozycji nowego innowacyjnego podejścia wykorzystywanej przez oprogramowanie:

Kawa, Kamil; Leszczuk, Mikołaj; Boev, Atanas

Survey on the State-Of-The-Art Methods for Objective Video Quality Assessment in Recognition Tasks Proceedings Article

In: International Conference on Multimedia Communications, Services and Security, pp. 332–350, Springer, Cham 2020.

BibTeX

Projekt wspierany przez program badań nad innowacjami Huawei (HIRP):

Program badań nad innowacjami Huawei (HIRP)

Nowy wskaźnik synchronizacji ust

Obecnie opracowujemy nowy wskaźnik jakości wideo (VQI) o nazwie Lip Sync VQI.

Jego głównym celem jest wykrycie braku synchronizacji pomiędzy strumieniami audio i wideo. Ta desynchronizacja zwykle objawia się jako sygnał mowy podążający przed (lub opóźnionym za) ruchem ust (stąd nazwa Lip Sync).

Proces rozwoju realizowany jest w ścisłej współpracy z naszym partnerem biznesowym. Gwarantuje to, że produkt końcowy spełnia wymagania klasy branżowej. Na każdym etapie testujemy działanie rozwiązania w realistycznym środowisku. W ten sposób upewniamy się, że pozostajemy w zgodzie z początkowymi założeniami i wymaganiami dotyczącymi wydajności.

Aby uzyskać więcej informacji zachęcamy do przeczytania:

Fernández, Ignacio Blanco; Leszczuk, Mikołaj

Monitoring of audio visual quality by key indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 77, no. 2, pp. 2823–2848, 2018.

BibTeX

Lub skontaktuj się z nami, wysyłając e-mail na adres qoe@agh.edu.pl.

Bezpieczeństwo w Trusted Scada i Smart-Grids

HORYZONT 2020 (H2020)

2015 – 2017

Projekt SCISSOR projektuje ramy monitorowania bezpieczeństwa SCADA (kontrola nadzorcza i akwizycja danych) nowej generacji.

W tradycyjnych przemysłowych systemach sterowania i infrastrukturze krytycznej bezpieczeństwo było domyślnie zakładane przez oparcie się na zastrzeżonych technologiach (bezpieczeństwo przez ukrywanie), fizyczną ochronę dostępu i odłączenie od Internetu. Masowy ruch w ostatniej dekadzie w kierunku otwartych standardów i łączności IP, rosnąca integracja technologii Internetu rzeczy oraz zakłócanie spokoju ukierunkowanych cyberataków wymaga nowatorskich, zaprojektowanych środków bezpieczeństwa cybernetycznego. Przyjmując holistyczne podejście, projekt SCISSOR proponuje nową strukturę monitorowania bezpieczeństwa systemów SCADA (ang. Supervisory Control and Data Acquisition) składającą się z czterech warstw:

 1. Warstwa monitorująca, zapewniająca programowalną analizę ruchu, nowe technologie sensorowe o bardzo niskich kosztach/poborze energii oraz rozwiązania w zakresie nadzoru wizyjnego do automatycznego wykrywania i klasyfikacji obiektów;
 2. Warstwa kontroli i koordynacji – adaptacyjnie zarządza zdalnymi sondami/czujnikami, zapewniająca jednolitą reprezentację monitorowanych danych zebranych z różnych źródeł oraz egzekwowanie kryptograficznej ochrony danych, w tym oparte na tożsamości i atrybutach schematy szyfrowania;
 3. Warstwa decyzji i analizy w postaci innowacyjnego narzędzia SIEM (ang. Security Information and Event Management) związana zarówno z różnorodnymi zdarzeniami pochodzącymi z monitoringu jak również sygnałami kontroli procesów;
 4. Warstwa człowiek-maszyna opracowana w celu przedstawienia w prosty i użyteczny sposób w czasie rzeczywistym zachowania systemu pod kątem jego funkcjonalności dla użytkownika końcowego.

SCISSOR będzie zweryfikowany przez:

 • Platformę SCADA, aby uwydatnić zdolność do wykrywania i udaremniania ukierunkowanych zagrożeń;
 • „Testy polowe” na rzeczywistych systemach smart-grid.

Grupa badawcza pod kierunkiem Prof. Andrzeja Dziecha, zajmująca się tematyką przetwarzania danych, inteligentnym monitoringiem i multimediami koordynuje zadania poświęcone technikom i rozwiązaniom dla monitoringu. Zespół będzie projektował i implementował następujące elementy

 • Mechanizmy pozyskiwania i przesyłania danych wideo z wielu typów kamer (CCTV, kamery na podczerwień);
 • Automatyczne rozpoznawanie obiektów, ich pozycji oraz cech;
 • System Analizy Zdarzeń - opracowanie wymagań oraz metod analizy danych i podejmowania decyzji w odniesieniu do integracji informacji pochodzących z wielu źródeł;
 • Privacy protection of processed and transmitted digital data using digital watermarks
 • System Analizy Zdarzeń - integracja algorytmów, realizacja i ocena modułu do generowania danych do wizualizacji i podejmowania decyzji;
 • Zintegrowany system dla przetwarzania i przechowywania danych.

Zespół AGH będzie również zaangażowany w inne działania takie jak:

 • Sterowanie i monitorowanie systemu;
 • Walidacja i demonstracja na zaawansowanej platformie SCADA w warunkach rzeczywistych.

Prace zespołu badawczego AGH mają znaczący potencjał zastosowań praktycznych co pozwoli na zintensyfikowanie współpracy z przemysłem.

Partnerzy:

 • ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES
 • UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
 • SIXSQ SARL
 • CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI
 • RADIO6ENSESRL
 • SALZBURG RESEARCH FORSCHUNGSGESELLSCHAFT M.B.H
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
 • SEA SOCIETÀ ELETTRICA DI FAVIGNANA SPA

Inteligentny system do archiwizacji, analizy oraz dokumentowania obiektów multimedialnych w sieci Web i telewizji cyfrowej IPTV

EUREKA

2013-2015

Projekt IMCOP dotyczy interaktywnego wyszukiwania informacji w systemie WWW i telewizji internetowej (tzw. IPTV) oraz udostępniania znalezionych i zarchiwizowanych w ten sposób złożonych treści multimedialnych – tzw. obiektów CMO (ang. Complex Multimedia Objects). Udostępnianie tych treści następuje na zasadzie dynamicznego, multimedialnego serwisu informacyjnego dla wybranych, określanych również przez użytkownika, tematów. Obiekty CMO należy rozumieć, jako autonomiczne kontenery, łączące w sobie różne formy multimedialne, np. sekwencje wideo, prezentacje zdjęciowe, komentarze audio, itp. Obiekty CMO są tworzone manualnie lub automatycznie - przy pomocy technik automatycznego indeksowania, na podstawie treści pozyskiwanych z sieci.

Partnerzy:

 • DGT Sp. z o.o.
 • Viaccess – Orca
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji

Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych

EUREKA

2013-2016

Głównym celem projektu MITSU (Nowa generacja wydajnych, skalowanych i stabilnych technologii dostarczania treści multimedialnych) jest stworzenie nowych rozwiązań w zakresie systemów strumieniowania wideo w sieciach bezprzewodowych.

Biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia na tym polu, zamierzeniem projektu MITSU jest analiza oraz implementacja rozwiązań poprawiających obecny poziom interoperacyjności systemów dystrybucji wideo, przy szczególnym nacisku na minimalizację złożoności obliczeniowej i na wymagania energetyczne proponowanych rozwiązań.

Partnerzy:

 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Instituto Tecnológico de Aragón (ITA)
 • Ebesis, S.L.
 • Arantia 2010, SL
 • ADTEL Sistemas de Telecomunicación SL
 • Embou Nuevas Tecnologías, S.L.
 • ARGELA Yazılım ve Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş (ARGELA)
 • C Tech Bilişim Teknolojileri A.Ş.
 • TeamNet World Professional Services
 • AUTONOMOUS SYSTEMS SRL
pl_PLPolski