Wskaźniki jakości wideo

Tutaj możesz pobrać wskaźniki. Można je pobrać za darmo, wykorzystać do badań, ale proszę odnieść się do oryginalnego źródła (odpowiedni artykuł + link do tej strony).

Nawała, Jakub; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj

Modeling of quality of experience in no-reference model Journal Article

In: Journal of Telecommunications and Information Technology, 2017.

BibTeX

Jeżeli odnosisz się do poszczególnych indykatorów, to proszę zacytuj konkretne papiery z tabelki poniżej.

Python Package

The project is available as Python package that performs all the calculations on the video input file.

pip install agh-vqis

Single Executable:

The project is also available as one executable file that performs all the calculations on the .yuv lub jako oddzielne wskaźniki zaimplementowane w MATLAB.

Oryginalny obraz

Bash/Batch Script:

Oprócz pojedynczego pliku wykonywalnego, który oblicza wskaźniki na podstawie filmów RAW, możesz pobrać tutaj skrypt BASH/BATCH, który używa narzędzia ffmpeg do przetwarzania całych folderów filmów zapisanych z normalnymi rozszerzeniami, takimi jak: .avi, .mkv itp.

Jedynym warunkiem wstępnym jest posiadanie zainstalowanych narzędzi ffmpeg.

Python Script:

Jeśli potrzebujesz przetworzyć dużą liczbę filmów YUV i stworzyć duży arkusz kalkulacyjny zawierający wszystkie wyniki, możesz pobrać tutaj skrypt Pythona napisany przez Fredrika Pihla.

Aby z niego korzystać, musisz zainstalować Moduł Pythona „xlsxwriter” i zmienić nazwy wszystkich plików wideo zgodnie z następującą konwencją: NAME_WIDTHxHEIGHT_FPS_….yuv. Ostatnim warunkiem jest posiadanie pliku binarnego „mitsuLinuxMultithread” w tym samym katalogu, co ten skrypt.

MATLAB Scripts: (DEPRECATED)

Co więcej, udostępniamy każdy osobny wskaźnik zaimplementowany jako skrypt MATLAB.

Chociaż wspomniane skrypty są tutaj dostępne, nie zalecamy korzystania z tej wersji wskaźników.

List of Implemented Indicators:

 1. Commercial Black
 2. Blockiness
 3. Block Loss
 4. Blur
 5. Contrast
 6. Exposure
 7. Flickering
 8. Freezing
 9. Interlacing
 10. Letter-boxing
 11. Noise
 12. Pillar-boxing
 13. Slicing
 14. Spatial Activity
 15. Temporal Activity
 16. Colourfulness
 17. Blur Amount
 18. User-Generated Content
WskaźnikiZakres wyników (min/maks)Monotoniczność w stosunku do zniekształceńWartość dla obrazu bez zniekształceńKomentarz
Commercial Blackmin. = 0 (zaciemnienie nie wystąpiło)
max. = 1 (wystąpiło zaciemnienie)
Większa wartość → większe zniekształcenie (w tym przypadku pojawia się zniekształcenie)0Wskaźnik traktuje każdą jednolitą ramkę jako zaciemnioną (niezależnie od koloru).
Blockinessmin. = 0
max. = 3570 (wartości dążą do nieskończoności, dlatego wyniki były ograniczone)
Większa wartość → mniej widoczne zniekształceniaOd 0,9 do 1,01
Block Lossmin. = 0
max. ≈ 100 – 200
Większa wartość → bardziej widoczne zniekształcenieOd 0 do 5Wskaźnik zwraca -1, jeśli obrazek ma szerokość lub wysokość mniejszą niż 256 pikseli.
Blurmin. = 0
max. 70
Większa wartość → bardziej widoczne zniekształcenieOd 0 do 5
Contrastmin. = 0
max. 120
Większa wartość → wyższy kontrastOd 45 do 55
Exposuremin. = 0
max. = 255
Większa wartość → dłuższy czas ekspozycjiOd 115 do 125
Flickeringmin. = 0
max. = 8
Większa wartość → bardziej widoczne zniekształcenieDla okna czasowego o długości 8 klatek typowa wartość to około 0,125Wskaźnik działa na oknie obserwacji = liczbie kolejnych klatek branych pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika migotania. Wynik zwracany jest dopiero na końcu okna obserwacji, w trakcie trwania okna wskaźnik zwraca -1.
Freezingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenie (w tym przypadku pojawia się zniekształcenie)0Wskaźnik jest sprzężony z wynikami wskaźnika aktywności czasowej.
Interlacingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenia0
Letter-boxingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenia0Wartość 1 oznacza, że cała klatka jest gładka (zaciemnienie).
Noisemin. = 0
max. = 30
Większa wartość → większe zniekształceniaOd 0 do 3,5
Pillar-boxingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenia0Wartość 1 oznacza, że cała klatka jest gładka (zaciemnienie).
Slicingmin. ≈ 0
max. = nieskończoność
≈ 0Wskaźnik nie działa poprawnie.
Spatial Activitymin. = 0
max. ≈ 270
Większa wartość → większa aktywność przestrzennaOd 0 do 60
Temporal Activitymin. = 0
max. = 255 (dla full HD)
Większa wartość → większa aktywność czasowaOd 0 do 20Zakres wyników zależy od wielkości obrazu testowego.
Colourfulnessmin. = 0
max. ≈ 170
Greater value → more colourfulNoneIndicating amount of colourfulness.
Blur Amountmin. = 0
max. = 1
Greater value → less blurred1.0Computing the cumulative probability of blur detection.
User-Generated Contentmin. = 0
max. = 1
1 → UGC
0 → professional (non-UGC)
1Indicating whether content was professionally generated or not.
Lip SyncComing soon!
Lista wdrożonych wskaźników

Wskaźniki wideo

Nie wszystkie błędy wideo są wykrywane, gdyż lista indykatorów nie obejmuje wszystkich możliwych indykatorów. Ponadto, po uzyskaniu wartości indykatorów, zaleca się analizę ich szeregów czasowych. Warto też zwrócić uwagę, że aktualnie brak jest obsługi zmian rozdzielczości (choć obsługa ta jest w trakcie przygotowywania).

Blockiness

Wskaźnik Blockiness

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Proceedings Article

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Blur

Wskaźnik Blur

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Proceedings Article

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Mu, Mu; Romaniak, Piotr; Mauthe, Andreas; Leszczuk, Mikołaj; Janowski, Lucjan; Cerqueira, Eduardo

Framework for the integrated video quality assessment Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 61, no. 3, pp. 787–817, 2012.

BibTeX

Exposure time distortion

Wskaźnik Exposure time distortion

Leszczuk, Mikołaj

Assessing task-based video quality—a journey from subjective psycho-physical experiments to objective quality models Proceedings Article

In: International Conference on Multimedia Communications, Services and Security, pp. 91–99, Springer, Berlin, Heidelberg 2011.

BibTeX

Interlace

Wskaźnik Interlace

Janowski, Lucjan; Papir, Zdzisław

Modeling subjective tests of quality of experience with a generalized linear model Proceedings Article

In: 2009 International Workshop on Quality of Multimedia Experience, pp. 35–40, IEEE 2009.

BibTeX

Noise

Wskaźnik Noise

Janowski, Lucjan; Papir, Zdzisław

Modeling subjective tests of quality of experience with a generalized linear model Proceedings Article

In: 2009 International Workshop on Quality of Multimedia Experience, pp. 35–40, IEEE 2009.

BibTeX

Framing

Wskaźnik Framing

Cerqueira, Eduardo; Zeadally, Sherali; Leszczuk, Mikołaj; Curado, Marilia; Mauthe, Andreas

Recent advances in multimedia networking Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 54, no. 3, pp. 635–647, 2011.

BibTeX

Spatial activity

Wskaźnik Spatial activity

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Proceedings Article

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Temporal activity

Temporal activity

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Proceedings Article

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Flickering

Wskaźnik Flickering

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Proceedings Article

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Commercial Black

Wskaźnik Commercial Black

Cerqueira, Eduardo; Zeadally, Sherali; Leszczuk, Mikołaj; Curado, Marilia; Mauthe, Andreas

Recent advances in multimedia networking Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 54, no. 3, pp. 635–647, 2011.

BibTeX

Pillar-boxing

Wskaźnik Pillar-boxing

Letter-boxing

Wskaźnik Letter-boxing

Brightness

Wskaźnik Brightness

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Contrast

Wskaźnik Contrast

Slicing

Wskaźnik Slicing

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Block loss

Wskaźnik Block loss

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Colourfulness

Colourfulness indicator

Blur Amount

Blur Amount indicator

Lip Sync

Lip Sync

User-Generated Content

User-Generated Content

Wskaźniki dźwiękowe

Mute

Wskaźnik Mute

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Clipping

Wskaźnik Clipping

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

pl_PLPolski