Wskaźniki jakości wideo

Tutaj możesz pobrać wskaźniki. Można je pobrać za darmo, wykorzystać do badań, ale proszę odnieść się do oryginalnego źródła (odpowiedni artykuł + link do tej strony).

Projekt jest dostępny jako jeden plik wykonywalny, który wykonuje wszystkie obliczenia na pliku wejściowym .yuv lub jako oddzielne wskaźniki zaimplementowane w MATLAB.

Pojedynczy plik wykonywalny:

Oryginalny obraz

Skrypt bash/wsadowy:

Oprócz pojedynczego pliku wykonywalnego, który oblicza wskaźniki na podstawie filmów RAW, możesz pobrać tutaj skrypt BASH/BATCH, który używa narzędzia ffmpeg do przetwarzania całych folderów filmów zapisanych z normalnymi rozszerzeniami, takimi jak: .avi, .mkv itp.

Jedynym warunkiem wstępnym jest posiadanie zainstalowanych narzędzi ffmpeg.

Skrypt Pythona:

Jeśli potrzebujesz przetworzyć dużą liczbę filmów YUV i stworzyć duży arkusz kalkulacyjny zawierający wszystkie wyniki, możesz pobrać tutaj skrypt Pythona napisany przez Fredrika Pihla.

Aby z niego korzystać, musisz zainstalować Moduł Pythona „xlsxwriter” i zmienić nazwy wszystkich plików wideo zgodnie z następującą konwencją: NAME_WIDTHxHEIGHT_FPS_….yuv. Ostatnim warunkiem jest posiadanie pliku binarnego „mitsuLinuxMultithread” w tym samym katalogu, co ten skrypt.

Skrypty MATLAB: (PRZESTARZAŁE)

Co więcej, udostępniamy każdy osobny wskaźnik zaimplementowany jako skrypt MATLAB.

Chociaż wspomniane skrypty są tutaj dostępne, nie zalecamy korzystania z tej wersji wskaźników.

Lista wdrożonych wskaźników:

 1. Commercial Black
 2. Blockiness
 3. Block Loss
 4. Blur
 5. Contrast
 6. Exposure
 7. Flickering
 8. Freezing
 9. Interlacing
 10. Letter-boxing
 11. Noise
 12. Pillar-boxing
 13. Slicing
 14. Spatial Activity
 15. Temporal Activity
WskaźnikiZakres wyników (min/maks)Monotoniczność w stosunku do zniekształceńWartość dla obrazu bez zniekształceńKomentarz
Commercial Blackmin. = 0 (zaciemnienie nie wystąpiło)
max. = 1 (wystąpiło zaciemnienie)
Większa wartość → większe zniekształcenie (w tym przypadku pojawia się zniekształcenie)0Wskaźnik traktuje każdą jednolitą ramkę jako zaciemnioną (niezależnie od koloru).
Blockinessmin. = 0
max. = 3570 (wartości dążą do nieskończoności, dlatego wyniki były ograniczone)
Większa wartość → mniej widoczne zniekształceniaOd 0,9 do 1,01
Block Lossmin. = 0
max. ≈ 100 – 200
Większa wartość → bardziej widoczne zniekształcenieOd 0 do 5Wskaźnik zwraca -1, jeśli obrazek ma szerokość lub wysokość mniejszą niż 256 pikseli.
Blurmin. = 0
max. 70
Większa wartość → bardziej widoczne zniekształcenieOd 0 do 5
Contrastmin. = 0
max. 120
Większa wartość → wyższy kontrastOd 45 do 55
Exposuremin. = 0
max. = 255
Większa wartość → dłuższy czas ekspozycjiOd 115 do 125
Flickeringmin. = 0
max. = 8
Większa wartość → bardziej widoczne zniekształcenieDla okna czasowego o długości 8 klatek typowa wartość to około 0,125Wskaźnik działa na oknie obserwacji = liczbie kolejnych klatek branych pod uwagę przy obliczaniu wskaźnika migotania. Wynik zwracany jest dopiero na końcu okna obserwacji, w trakcie trwania okna wskaźnik zwraca -1.
Freezingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenie (w tym przypadku pojawia się zniekształcenie)0Wskaźnik jest sprzężony z wynikami wskaźnika aktywności czasowej.
Interlacingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenia0
Letter-boxingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenia0Wartość 1 oznacza, że cała klatka jest gładka (zaciemnienie).
Noisemin. = 0
max. = 30
Większa wartość → większe zniekształceniaOd 0 do 3,5
Pillar-boxingmin. = 0
max. = 1
Większa wartość → większe zniekształcenia0Wartość 1 oznacza, że cała klatka jest gładka (zaciemnienie).
Slicingmin. ≈ 0
max. = nieskończoność
≈ 0Wskaźnik nie działa poprawnie.
Spatial Activitymin. = 0
max. ≈ 270
Większa wartość → większa aktywność przestrzennaOd 0 do 60
Temporal Activitymin. = 0
max. = 255 (dla full HD)
Większa wartość → większa aktywność czasowaOd 0 do 20Zakres wyników zależy od wielkości obrazu testowego.
Lista wdrożonych wskaźników

Wskaźniki wideo

Blockiness

Wskaźnik Blockiness

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Inproceedings

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Blur

Wskaźnik Blur

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Inproceedings

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Mu, Mu; Romaniak, Piotr; Mauthe, Andreas; Leszczuk, Mikołaj; Janowski, Lucjan; Cerqueira, Eduardo

Framework for the integrated video quality assessment Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 61, no. 3, pp. 787–817, 2012.

BibTeX

Exposure time distortion

Wskaźnik Exposure time distortion

Leszczuk, Mikołaj

Assessing task-based video quality—a journey from subjective psycho-physical experiments to objective quality models Inproceedings

In: International Conference on Multimedia Communications, Services and Security, pp. 91–99, Springer, Berlin, Heidelberg 2011.

BibTeX

Interlace

Wskaźnik Interlace

Janowski, Lucjan; Papir, Zdzisław

Modeling subjective tests of quality of experience with a generalized linear model Inproceedings

In: 2009 International Workshop on Quality of Multimedia Experience, pp. 35–40, IEEE 2009.

BibTeX

Noise

Wskaźnik Noise

Janowski, Lucjan; Papir, Zdzisław

Modeling subjective tests of quality of experience with a generalized linear model Inproceedings

In: 2009 International Workshop on Quality of Multimedia Experience, pp. 35–40, IEEE 2009.

BibTeX

Framing

Wskaźnik Framing

Cerqueira, Eduardo; Zeadally, Sherali; Leszczuk, Mikołaj; Curado, Marilia; Mauthe, Andreas

Recent advances in multimedia networking Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 54, no. 3, pp. 635–647, 2011.

BibTeX

Spatial activity

Wskaźnik Spatial activity

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Inproceedings

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Wskaźnik Temporal activity

Wskaźnik Temporal activity

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Inproceedings

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Flickering

Wskaźnik Flickering

Romaniak, Piotr; Janowski, Lucjan; Leszczuk, Mikołaj; Papir, Zdzisław

Perceptual quality assessment for H. 264/AVC compression Inproceedings

In: 2012 IEEE consumer communications and networking conference (CCNC), pp. 597–602, IEEE 2012.

BibTeX

Commercial Black

Wskaźnik Commercial Black

Cerqueira, Eduardo; Zeadally, Sherali; Leszczuk, Mikołaj; Curado, Marilia; Mauthe, Andreas

Recent advances in multimedia networking Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 54, no. 3, pp. 635–647, 2011.

BibTeX

Pillar-boxing

Wskaźnik Pillar-boxing

Letter-boxing

Wskaźnik Letter-boxing

Brightness

Wskaźnik Brightness

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Contrast

Wskaźnik Contrast

Slicing

Wskaźnik Slicing

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Block loss

Wskaźnik Block loss

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Wskaźniki dźwiękowe

Mute

Wskaźnik Mute

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

Clipping

Wskaźnik Clipping

Leszczuk, Mikołaj; Hanusiak, Mateusz; Farias, Mylene CQ; Wyckens, Emmanuel; Heston, George

Recent developments in visual quality monitoring by key performance indicators Journal Article

In: Multimedia Tools and Applications, vol. 75, no. 17, pp. 10745–10767, 2016.

BibTeX

pl_PLPolski