Strona główna

Dlaczego jakość usług multimedialnych (QoE) jest ważna?

QoE

Z dnia na dzień stoimy w obliczu ogromnego wzrostu rynku aplikacji multimedialnych, ponieważ szerokie spektrum urządzeń końcowych łączy się z różnymi wydajnymi technologiami sieci szkieletowej i dostępowej. Niektóre z tych aplikacji dojrzeją i przetrwają, podczas gdy inne znikną po początkowym rozbłyśnięciu. Kluczowym czynnikiem sukcesu rynkowego powstającej aplikacji jest jej całościowy proces projektowania, obejmujący kwestie treści, zarządzanie usługami, kontekst usług, profile użytkowników i wreszcie wpływ podstawowej technologii sieciowej (wyrażony parametrami jakości usług).

Wszystkie te aspekty składają się na jakość doświadczenia użytkownika (QoE), będącą miarą tego, jak użytkownicy oceniają uzyskaną usługę. Dokładne przewidywanie miar QoE w odniesieniu do różnych aspektów aplikacji jest potężnym narzędziem do wdrażania skutecznych usług.

Wiarygodny pomiar QoE jest trudny, ponieważ trzeba brać pod uwagę niestabilne opinie użytkowników. Ankietowanie użytkowników jest trudne, ponieważ nawet niewielka różnica w sposobie przygotowania pytania może zmienić wyniki. Ponadto znając docelowe pytanie, które może brzmieć: „jakie jest prawdopodobieństwo, że użytkownik poinformuje firmowe call center o zniekształceniu?” nie pokazuje, jak zapytać użytkownika. Zespół Quality of Experience of Multimedia Services pracuje zarówno nad subiektywnymi specyfikacjami eksperymentów, jak i obiektywnymi metrykami QoE łączącymi QoE z warunkami usługi. Aby osiągnąć ten cel, wdrażamy specjalne narzędzia do analizy statystycznej ankiet, umożliwiające lepsze zrozumienie wyników uzyskiwanych przez użytkownika.

Badania nad QoE nie ograniczają się do usług rozrywkowych 2D. Na przykład bada się, jak ocenić subiektywną jakość wideo immersyjnych mediów. Pierwszym krokiem jest wykonanie subiektywnych eksperymentów badających przesłuchy. Te subiektywne eksperymenty dostarczają cennych informacji zwrotnych na temat zarówno akceptowalnych poziomów przesłuchu, jak i sposobu przeprowadzenia rzetelnego i powtarzalnego subiektywnego testu immersyjnych mediów.

Ponadto, jak w innym przykładzie, użytkownicy wideo używanego do wykonywania zadań (bezpieczeństwo publiczne, telewizja przemysłowa, usługi telemedyczne i straż pożarna) wymagają odpowiedniej jakości wideo, aby rozpoznać informacje potrzebne do ich zastosowania. Dlatego podstawową miarą jakości wideo w tych aplikacjach jest wskaźnik powodzenia tych zadań rozpoznawania, który jest określany jako wizualna zrozumiałość lub ostrość. Jedną z głównych przyczyn zmniejszenia zrozumiałości wizualnej jest utrata danych w wyniku różnych form kompresji. Dodatkowo, cechy przechwyconej sceny mają bezpośredni wpływ na zrozumiałość wizualną i wydajność operacji kompresji, w szczególności są to: rozmiar obiektu będącego przedmiotem zainteresowania, warunki oświetleniowe i czasowa złożoność sceny. Przeprowadzane są serie testów specyficznych dla aplikacji w celu zbadania efektów i interakcji kompresji i charakterystyki sceny. Dodatkowym celem jest przetestowanie istniejących lub opracowanie nowych obiektywnych pomiarów, które pozwolą przewidzieć wyniki subiektywnych testów zrozumiałości wizualnej.

Aby rozpocząć współpracę – zapraszamy do kontaktu!

pl_PLPolski