Strona główna

Czemu jakość usług multimedialnych (QoE) ma znaczenie?

QoE

Codzienne zmiany rynku aplikacji multimedialnych są rezultatem dostępności urządzeń końcowych integrujących się z różnorodnymi, wydajnymi technologiami sieciowymi. Niektóre z tych aplikacji osiągną dojrzałość i utrzymają się na rynku, podczas gdy inne znikną po krótkotrwałym blasku. Klucz do rynkowego sukcesu nowej aplikacji leży w jej holistycznym procesie projektowania, który obejmuje kwestie treści, zarządzania usługami, kontekstu usług, profilów użytkowników oraz, ostatecznie, wpływ podstawowej technologii sieciowej (określonej parametrami jakości usług).

Wszystkie te elementy tworzą jakość doświadczenia użytkownika (QoE), która stanowi miarę oceny usługi przez użytkowników. Precyzyjne prognozowanie miar QoE w kontekście różnych aspektów aplikacji stanowi potężne narzędzie do implementacji efektywnych usług.

Dokładne mierzenie QoE jest wyzwaniem, ze względu na zmienną naturę opinii użytkowników. Przeprowadzanie ankiet wśród użytkowników może być skomplikowane, gdyż nawet drobne różnice w formułowaniu pytań mogą wpłynąć na wyniki. Na przykład, mimo że znamy docelowe pytanie, takie jak „jakie jest prawdopodobieństwo, że użytkownik zgłosi zniekształcenie do firmowego centrum obsługi?”, trudno jest określić, jak sformułować to pytanie do użytkownika. Zespół zajmujący się jakością doświadczenia z usług multimedialnych (Quality of Experience of Multimedia Services) pracuje nad subiektywnymi projektami eksperymentalnymi oraz obiektywnymi metrykami QoE, łącząc QoE z warunkami usługi. Aby osiągnąć ten cel, stosujemy specjalistyczne narzędzia do analizy statystycznej ankiet, co pozwala na lepsze zrozumienie wyników uzyskanych przez użytkowników.

Badania w zakresie QoE nie ograniczają się wyłącznie do dwuwymiarowych usług rozrywkowych. Na przykład, analizowane jest, jak ocenić subiektywną jakość wideo w mediach immersyjnych. Pierwszym etapem są eksperymenty subiektywne badające zjawiska przesłuchu. Te eksperymenty dostarczają cennych informacji zwrotnych zarówno odnośnie do akceptowalnych poziomów przesłuchu, jak i metodologii przeprowadzania wiarygodnych oraz powtarzalnych testów subiektywnych mediów immersyjnych.

Dodatkowo, praktyczne zastosowania wideo, jak monitoring czy telemedycyna, wymagają jakości obrazu dostosowanej do tych obszarów. Dlatego kluczowym wskaźnikiem jakości wideo w tych aplikacjach jest skuteczność rozpoznawania, określana jako wizualna zrozumiałość lub ostrość. Główną przyczyną spadku zrozumiałości wizualnej jest utrata danych spowodowana różnymi formami kompresji. Ponadto, charakterystyka rejestrowanej sceny bezpośrednio wpływa na zrozumiałość wizualną i efektywność kompresji, w szczególności takie elementy jak: rozmiar obiektu zainteresowania, warunki oświetleniowe oraz złożoność czasowa sceny. Przeprowadza się szereg testów dostosowanych do aplikacji, aby zbadać efekty i interakcje między kompresją a charakterystyką sceny. Dodatkowym celem jest sprawdzenie istniejących lub opracowanie nowych obiektywnych metryk, które umożliwią przewidywanie wyników subiektywnych testów zrozumiałości wizualnej.

Zapraszamy do nawiązania kontaktu, aby rozpocząć współpracę!

pl_PLPolski