Badania

Wskaźniki bez referencji

Wskaźniki bez referencji są oparte tylko na analizowanym obrazie. Są w stanie ocenić stopień zniekształceń bez znajomości oryginalnego obrazu lub parametrów strumieniowania/kodeka.

Pierwszy krok

Aby stworzyć zestaw metryk oceny zniekształceń, musieliśmy zapoznać się z właściwościami artefaktów. Aby to osiągnąć, przestudiowaliśmy różne publikacje i przeanalizowaliśmy właściwości zniekształconych obrazów w MATLAB, takie jak relacje między blokami, widmo, wykrywanie krawędzi, histogramy… Znajomość tych właściwości pozwoliła nam ocenić każdą otrzymaną klatkę i ocenić ją w sposób, w jaki musimy wykryć każde zniekształcenie.

Weryfikacja

Kolejnym krokiem, jaki podjęliśmy, była weryfikacja zachowania zaimplementowanych metryk. W ten sposób przeanalizowaliśmy różne wyniki, które zwracały metryki, gdy były wypróbowywane z obrazami, które miały różne zniekształcenia. Odkryliśmy tutaj problem polegający na tym, że obecność artefaktu w obrazie wpływa na metryki innych artefaktów.

Testy

Na tym etapie projektowania metryki poddawane są testom. Testy te polegają na porównaniu wyników uzyskanych przez zaimplementowane metryki z wynikami pochodzącymi z subiektywnych ocen jakości od różnych testerów (subiektywna jakość wideo).

Realizacja

Ostatnim etapem jest implementacja metryk jako oprogramowania komputerowego (język C++). Do optymalizacji operacji wykorzystywana jest tutaj biblioteka OpenCV o otwartym kodzie źródłowym. Problemy z jakimi się tutaj spotykamy to różnice między funkcjami i bibliotekami MATLAB a narzędziami C++.

Obejrzyj przykładowy film

Próbki pracy

pl_PLPolski