Naukowcy z AGH wśród beneficjentów konkursu GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs GRIEG, współfinansowany ze środków norweskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w dziedzinie nauki są dwa prowadzone przez naukowców z Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i jeden taki, w którym AGH jest partnerem.

Projekty zakwalifikowane do finansowania, prowadzone przez naukowców z AGH:

 • Kinetyka wytrącania się soli/cząstek podczas wtłaczania CO2 do zbiornika
  kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  partner: Uniwersytet w Oslo
  kwota dofinansowania: 5 936 798 zł (1 393 647 euro)
 • Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny
  kierownik: dr hab. inż. Lucjan Janowski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  partner: Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Technologii Komunikacyjnych
  kwota dofinansowania: 4 253 150 zł (998 415 euro)

Projekt zakwalifikowany do finansowania, w którym AGH jest partnerem:

 • Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów
  kierownik: dr hab. Seweryn Cezary Kowalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  partnerzy: Uniwersytet w Bergen; Zachodnionorweski Uniwersytet Nauk Stosowanych; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii; Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki; Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki; Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; Uniwersytet w Oslo
  kwota dofinansowania: 6 212 680 zł (1 458 410 euro)

W konkursie naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego eksperci zgłosili do dofinansowania 28 projektów: 12 w naukach ścisłych i technicznych (ST) i 8 w naukach przyrodniczych (NZ) oraz humanistycznych, społecznych i artystycznych (HS). Łącznie wszystkie zespoły badawcze otrzymają 156 015 144 zł, z czego 85% to dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, a 15% to dofinansowanie krajowe. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki według paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych oraz badań z zakresu nauk społecznych.

Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Dla każdej grupy nauk powołano trzy panele (HS, NZ, ST), ale naukowcy z Polski i Norwegii nie mogli oceniać wniosków. Każdy projekt był oceniany przez trzech ekspertów. Ostateczna lista zwycięskich projektów została zatwierdzona przez Komitet Programu Badań Podstawowych, a decyzje o dofinansowaniu podjął dyrektor NCN.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego pełniącego funkcję lidera partnerstwa oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, a liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. Partnerstwo może obejmować instytucje badawcze, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG to jeden z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym Narodowe Centrum Nauki pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania”, z alokacją ponad 129 mln euro, ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz intensyfikację współpracy nauki, biznesu i społeczeństwa. 40% funduszy jest przeznaczonych na wspieranie badań podstawowych.

pl_PLPolski