Technologie wspierające streszczanie sekwencji wizyjnych

Katedra Telekomunikacji AGH uzyskała dofinansowanie na projekt „Technologie wspierające streszczanie sekwencji wizyjnych” w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki w celu wsparcia praktycznego użycia wyników badań podstawowych – TANGO.

Kierownikiem projektu B&R (badawczo-rozwojowego) jest dr hab. inż. Mikołaj Leszczuk, a innymi osobami zaangażowanymi w projekt są dr inż. Michał Grega, dr hab. inż. Lucjan Janowski i mgr inż. Jakub Nawała.

Głównym celem proponowanego projektu jest podniesienie gotowości technologicznej wyników projektu bazowego „Dostęp do wielojęzycznych informacji i opinii” (AMIS) do poziomu gotowości technologicznej (TRL) VII, gdzie możliwe jest zademonstrowanie prototypu technologii w warunkach eksploatacyjnych oraz prowadzenie przedwdrożeniowych prac koncepcyjnych.

Dokładniej, celem B+R jest tworzenie/rozwijanie technik (algorytmów i ich implementacji) wspierających tworzenie systemów podsumowania sekwencji wideo. Tworzone technologie będą opierać się przede wszystkim na tzw. Wskaźnikach Jakości (QI), które analizują treści audio-wideo (sekwencje wideo) i przypisują wartości liczbowe („wagi”) poszczególnym jej fragmentom. Takie QI pozwalają określić, na ile dany fragment (np. ujęcie) może zainteresować użytkownika, a także jak ocenia się jego jakość audiowizualną. Oczekuje się, że projekt dostarczy technologie podsumowujące, które uwzględniają wartości QI podczas procesu podsumowywania (abstrakcji) oryginalnej treści. Projekt zakłada zarówno stworzenie/opracowanie wstępnych rozwiązań zarówno poszczególnych QIs, jak i całych narzędzi do tworzenia wizualnych podsumowań, stworzonych wcześniej przez Katedrę Telekomunikacji AGH. Rezultatem projektu AMIS był system podsumowania wiadomości. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie technologii bliskiej komercjalizacji dostosowanej do aktualnych wymagań treści audiowizualnych – zarówno jako całości, jak i pojedynczych wybranych komponentów.

Jednocześnie celem projektu jest przeprowadzenie prac koncepcyjnych mających na celu określenie gospodarczego użycia wyników badań, przeprowadzenie analiz rynkowych, pozyskanie partnerów zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową i wdrożeniem wyników projektu oraz opracowanie strategii działań mające na celu zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej wyników badań.

pl_PLPolski