Interesuje Cię korzystanie z usług wideo i interakcja? Dołącz do naszego wydarzenia!

Zaproszenie

Na spotkanie inauguracyjne projektu TUFIQoE

Chcesz dowiedzieć się więcej o korzystaniu z usług wideo i doświadczeniach użytkowników związanych z korzystaniem z takich usług? Zastanawiasz się nad karierą naukową lub pracą w projektach badawczych? Chcesz dowiedzieć się więcej o stanie badań nad doświadczaniem multimediów? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, to nasze wydarzenie jest właśnie dla Ciebie. 😊

Jesteśmy zespołem naukowców z Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii NTNU oraz Akademii Górniczo-Hutniczej im Stanisława Staszica w Krakowie. Skupiamy się na badaniach doświadczeń multimedialnych i powiązanych tematach. Wspólnie pracujemy nad projektem finansowanym ze środków publicznych, który właśnie temu jest poświęcony. *

Bylibyśmy szczęśliwi, gdybyś dołączył do nas podczas naszego pierwszego publicznego spotkania inaugurującego projekt. 🚀

Aby dołączyć do spotkania, zarejestruj się za pomocą tego krótkiego formularza.

Poniżej znajdziesz szczegóły wydarzenia.

Gdzie: MS Teams

Data i godzina: poniedziałek, 6 grudnia 2021, od 9:00 do 13:00.

Agenda

 • 9:00–9:30 — Sesja inauguracyjna.
 • 9.30–10.00 — Dyskusja otwarta.
 • 10:00–11:30 — Przegląd projektu i otwarta dyskusja.
 • 11:30–12:00 — Przerwa.
 • 12:00–13:00 — Kariera w nauce: nasze przemyślenia i rekomendacje.

*Projekt nosi nazwę TUFIQoE, co oznacza Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny. Projekt otrzymał dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach projektu 2019/34/H/ST6/00599.

Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny

Projekt „Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny” ma na celu lepsze zrozumienie, które czynniki odgrywają rolę, gdy ludzie korzystają z usług wideo: dlaczego niektóre doświadczenia są pozytywne, a inne negatywne? Dlaczego jakość jest czasami uważana za „naprawdę złą”, a w innych przypadkach za bardzo dobrą? Jakie czynniki odgrywają rolę w tym względzie i jak się one oddziałują? Jak użytkownicy doświadczają z usług wideo jakości usług wideo. Wszyscy korzystamy z usług wideo, które są stale rozwijane. Film z lat 80. lub 90. grany w dzisiejszym kanale telewizyjnym wygląda znacznie gorzej niż reklama w przerwach filmu, nawet jeśli stary film przechodzi procedurę poprawiania jakości. Rozwój jakości wideo spowodowany jest wieloma czynnikami, w których istotną rolę odgrywają lepsze algorytmy kompresji.

Badania jakości wideo mają długą historię, a ich główną siłą napędową jest poprawa jakości pikseli. Jest to rozsądne, ponieważ jakość pikseli ma oczywiście główny wpływ na naszą opinię na temat jakości usługi. Niemniej jednak nie jest to jedyny powód, dla którego korzystamy z konkretnej usługi. Nie skupiamy się wyłącznie na jakości pikseli i jakości treści. Istnieją inne czynniki, które sprawiają, że narzekamy na niemal idealną jakość filmu oglądanego w kinie domowym, zaprojektowanego do oglądania najlepszej możliwej jakości, lub prawie ignorujemy problemy z jakością, gdy jesteśmy na wakacjach ze słabym dostępem do Internetu, ale nasza ulubiona drużyna gra!

Obecnie sposób, w jaki otrzymujemy informacje od użytkowników, jest ściśle powiązany z jakością pikseli. Nie obejmuje żadnych innych czynników. Procedura eksperymentu wyraźnie prosi testerów, aby je zignorowali! Typowy eksperyment prezentuje krótkie filmy, często bez dźwięku, w których treść filmu często się powtarza. Instrukcja prosi wyraźnie testera o zignorowanie treści filmu. Celem tych badań jest zmiana procedur testowych, żeby pozwalały badać inne czynniki niż tylko jakość pikseli. Aby osiągnąć taki ambitny plan, przeprowadzimy wiele różnych eksperymentów zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Wszystkie eksperymenty, które planujemy przeprowadzić, różnią się od eksperymentów klasycznych. Dlatego główne obciążenie pracą w ramach tego projektu koncentruje się na szczegółowym planowaniu eksperymentu, jego wstępnym testowaniu, modyfikacji i wreszcie uruchomieniu na grupie użytkowników. Planowane eksperymenty zawierają takie aspekty jak: oglądanie treści wybranych przez użytkowników, oglądanie treści tworzonych przez najbliższych lub obcych ludzi, oglądanie w grupie i inne. Zaangażowanie dwóch laboratoriów w ten proces jest szczególnie ważne, ponieważ porównanie wyników między dwoma laboratoriami może ujawnić pewne problemy z opisem procedury lub samym eksperymentem.

We wniosku opisaliśmy 7 różnych eksperymentów, których analiza pozwala nam zaproponować model czynników wpływających na jakość. Kolejna część projektu będzie koncentrować się na „stresowaniu” tego modelu poprzez zaproponowanie nowych subiektywnych eksperymentów. Te eksperymenty dotyczą określonych aspektów modelu. W tej chwili nie możemy przewidzieć dokładnej procedury nowych eksperymentów, jest to jedno z zadań badawczych, które musimy wykonać. Dane uzyskane z końcowych eksperymentów zostaną wykorzystane do sfinalizowania naszego modelu, który jest głównym rezultatem projektu.

Równolegle będziemy prowadzić długoterminowe badania, w których dążymy do współpracy z użytkownikami ponad dwa lat. Z tych obserwacji wyciągamy wnioski, które czynniki mają największe znaczenie w perspektywie długoterminowej. Znów klasyczne eksperymenty ignorują efekty długoterminowe i chcielibyśmy wiedzieć, ile tracimy, pytając użytkowników tylko raz w porównaniu do długiej i stabilnej współpracy.

Wszystkie przeprowadzane przez nas eksperymenty mają szczegółowy opis. Omówimy zarówno procedurę, jak i analizę danych ze społecznością naukową. Naszym celem jest sprawienie, by procedury eksperymentów stały się bardziej popularne i wykorzystywane przez innych badaczy. Ostatecznym rozwiązaniem powinno być zwiększenie świadomości na temat nowo odkrytych czynników i ostatecznie lepsze usługi wideo stworzone dla nas wszystkich.

Naukowcy z AGH wśród beneficjentów konkursu GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło konkurs GRIEG, współfinansowany ze środków norweskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w dziedzinie nauki są dwa prowadzone przez naukowców z Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie i jeden taki, w którym AGH jest partnerem.

Projekty zakwalifikowane do finansowania, prowadzone przez naukowców z AGH:

 • Kinetyka wytrącania się soli/cząstek podczas wtłaczania CO2 do zbiornika
  kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
  partner: Uniwersytet w Oslo
  kwota dofinansowania: 5 936 798 zł (1 393 647 euro)
 • Czynniki wpływające na jakość postrzeganą przez użytkowników usług video. Badania z wykorzystaniem trafnych ekologicznie standardów oceny
  kierownik: dr hab. inż. Lucjan Janowski, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
  partner: Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Wydział Bezpieczeństwa Informacji i Technologii Komunikacyjnych
  kwota dofinansowania: 4 253 150 zł (998 415 euro)

Projekt zakwalifikowany do finansowania, w którym AGH jest partnerem:

 • Badanie produkcji powabu w zderzeniach ciężkich jonów
  kierownik: dr hab. Seweryn Cezary Kowalski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  partnerzy: Uniwersytet w Bergen; Zachodnionorweski Uniwersytet Nauk Stosowanych; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach; Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii; Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki; Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki; Narodowe Centrum Badań Jądrowych; Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji; Uniwersytet w Oslo
  kwota dofinansowania: 6 212 680 zł (1 458 410 euro)

W konkursie naukowcy złożyli 305 wniosków na łączną kwotę ponad 1,6 mld zł, z czego eksperci zgłosili do dofinansowania 28 projektów: 12 w naukach ścisłych i technicznych (ST) i 8 w naukach przyrodniczych (NZ) oraz humanistycznych, społecznych i artystycznych (HS). Łącznie wszystkie zespoły badawcze otrzymają 156 015 144 zł, z czego 85% to dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, a 15% to dofinansowanie krajowe. GRIEG obejmuje wszystkie dziedziny nauki według paneli dyscyplin NCN, ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych oraz badań z zakresu nauk społecznych.

Złożone wnioski były oceniane przez międzynarodowe panele ekspertów. Dla każdej grupy nauk powołano trzy panele (HS, NZ, ST), ale naukowcy z Polski i Norwegii nie mogli oceniać wniosków. Każdy projekt był oceniany przez trzech ekspertów. Ostateczna lista zwycięskich projektów została zatwierdzona przez Komitet Programu Badań Podstawowych, a decyzje o dofinansowaniu podjął dyrektor NCN.

GRIEG to konkurs na projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze z Polski i Norwegii. Zespoły muszą składać się z co najmniej jednego partnera polskiego pełniącego funkcję lidera partnerstwa oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu realizowanego w konkursie GRIEG może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej, a liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być organizacja badawcza. Partnerstwo może obejmować instytucje badawcze, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe. Projekty, które będą realizowane w konkursie GRIEG mogą trwać 24 lub 36 miesięcy.

GRIEG to jeden z trzech konkursów finansowanych w ramach III edycji Funduszy Norweskich i EOG na lata 2014-2021 w ramach programu „Badania”, w którym Narodowe Centrum Nauki pełni rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe. Program „Badania”, z alokacją ponad 129 mln euro, ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz intensyfikację współpracy nauki, biznesu i społeczeństwa. 40% funduszy jest przeznaczonych na wspieranie badań podstawowych.

pl_PLPolski